Výstavba chodníků a komunikací

Zajišťujeme rekonstrukce, výstavby chodníků a komunikací tzv. „na zelené louce“, k čemuž patří hloubení, štěrkování a hutnění podloží, instalace odvodnění, betonáž obrub, pokládka zámkové dlažby, betonáž podkladů a aplikaci kamenných koberců. Tyto práce provádíme nejen pro obce, ale i soukromé zákazníky.